Общи условия и правила

Общи условия и правила за Резервация и Плащане на МОНАРХ ООД

Уважаеми клиенти,

За да направите резервация е необходимо да посочите следните лични данни, като име, адрес, телефонен номер, e-mail.
Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма.
Предоставената от Потребителя информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с неговата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.
Преди да подаде заявка за резервация, отговорност на Потребителя е да се запознае с Общите Условия за Резервация и Плащане на „Монарх” ООД. Страните по споразумението са „Монарх” ООД и Потребителя. Ако, трето лице е направило резервацията от името на Потребителя, то това лице се задължава към отношението на „Монарх” ООД за всички задължения, произтичащи от договора за настаняване в хотел като солидарен длъжник заедно с Потребителя.
Всяка резервация ще бъде счетена за акт (или заявка) за закупуване на съответното настаняване, обект на тази резервация. При неспазване на някое от условията за плащане на потвърдената резервация, тя се счита за отказана от страна на Потребителя.

Потребителя трябва да е съгласен и да приема тези условия. Ако Потребителя не приема Общите Условия за Резервация и Плащане, заявката му няма да бъде разгледана.

Резервации, записване, настаняване:

Заявките за резервации се извършват съгласно един от следните начини:
а. Чрез попълнена и изпратена онлайн заявка за резервация от уебсайта на хотел Айсберг
b. чрез e-mail : iceberg@monarch.bg
c. чрез телефонно обаждане: +359 897 88 34 46 или +359 897 88 34 48
След като получим и обработим Вашата заявка, Вие ще бъдете уведомени за възможността резервацията Ви да бъде направена.
Условия за настаняване:

Настаняване: След 14.00 ч.
Напускане: До 12.00 ч.
Резервацията се пази до 20.00 ч. в деня на пристигането. В случай, на закъснение, моля информирайте хотела!
Настаняването в хотела се осъществява посредством предоставяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя, направил резервацията, документ доказващ плащането и потвърждение за настаняване.
Домашни любимци не се приемат.
Цени и заплащане:
Цените публикувани в интернет страницата на „Монарх” ООД са брутни с включен ДДС, туристически данък и хотелска застраховка. Общата дължима сума от Потребителя се калкулира, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, обслужване и т.н.
„Монарх” ООД си запазва правото да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си. При вече направени, потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.
При потвърждение на резервацията от страна на „Монарх” ООД, Потребителят трябва да заплати дължимата по конкретната резервация сума в размер на 100% в рамките на 24 ч. След изтичане на посочения срок и непостъпило плащане, резервацията се анулира автоматично. В случай, че Потребителя е възпрепятстван да плати сумата за извършена вече резервация, е необходимо да уведоми „Монарх” ООД на email: iceberg@monarch.bg или на телефон: +359 897 88 34 46. При неспазване на това условие „Монарх” ООД не носи морална, материална или друга отговорност за анулацията на направената резервация. Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно потвърдена/направена след извършване на 100% плащане на сумата по конкретната заявка и получаване на потвърждение за настаняване. Същото ще получите от страна на „Монарх” ООД по електронен път в случай на успешно плащане и правилно въведени контактни данни. Потребителят потвърждава, че е пълнолетен гражданин (навършени 18 години). Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и да се увери, че всички детайли са верни.
Условия за анулации и промени по резервации:
Всяка анулация, неизползване или промяна на вече платена резервация, трябва да бъде изпратена писменно от Потребителя до „Монарх” ООД на email: iceberg@monarch.bg или на телефон: +359 897 88 34 46.

„Монарх” ООД възстановява при поискване заплатената сума, като начислява неустойка, както следва:
а. В случай, че Потребителя се откаже от резервация, анулации на вече заплатени резервации без неустойка се извършват до 14 дни преди датата на настаняване, като се заплаща само 5% разход за транзакция при връщане на сума. След този срок „Монарх” ООД задържа като неустойка стойността на 1 нощувка на човек съгласно заявените услуги + 5 % комисионна (разход за транзакция). При непристигане на туристи, „Монарх” ООД задържа като неустойка стойността на 2 нощувки на човек съгласно заявените услуги за всеки непристигнал турист + 5 % комисионна (разход за транзакция).
b. В случай, че Потребителя се откаже от резервация, касаеща периоди на настаняване по време на Регионални или Национални празници или други в т.ч. (Нова Година, Великден, Коледа, Студентски Празник, както и Уикендите – петък и събота), анулации на вече заплатени резервации се извършват до 14 дни преди датата за настаняване, като Монарх ООД задържа неустойка 1 нощувка на човек съгласно заявените услуги + 5% комисионна разход за транзакция. След този срок, анулации не се приемат, като сумата по конкретната резервация няма да бъде възстановена, а резервацията ще бъде считана за анулирана!
с. При необходимост от връщане на платени суми, същите ще бъдат възстановени единствено с кредитна операция по картата на картодържателя или банковата му сметка, с която е платена резервацията в срок от 30 дни, считано от датата на съответната анулация и съобразно предходните 2 точки.
d. „Монарх” ООД си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други независещи от „Монарх” ООД причини. В тези случаи „Монарх” ООД ще предприеме следните действия:
– Ще предложи на Потребителя настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени или
– Ще възстанови платените от клиента суми в 30- дневен срок от датата на получаване на писмено искане от Потребителя, като няма да дължи неустойки на същия.
Видове плащания:
Разплащането може да се осъществи по следните начини:
1) По електронен път с дебитна или кредитна карта: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO и карти с логото на БОРИКА (Проверете дали картата ви е отворена от Вашия издател за транзакции в Интернет.). При избор на този вариант за плащане се отваря платежна страница на обслужващата ни банка (Unicredit Bulbank), където въвеждате данните на вашата карта. Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация. При успешна транзакция, на екран се визуализира транзакционна бележка, която разпечатвате или запазвате. В момента на интернет резервирането споменатите суми ще бъдат автоматично изтеглени от Вашата карта.

2) Чрез системите за електронни разплащания на Epay.bg и Paypal.com
• При тези плащания сумата се получава от обслужващия сайт и след успешно заплащане, той гарантира Вашата резервация. „Монарх” ООД не получава никакви данни за вашите кредитни или дебитни карти.
3) Чрез банков трансфер
• Плащането на цялата сума трябва да се извърши в посочения след резервирането срок. След осъществяването на плащането е необходимо да се изпрати копие от платежно нареждане или вносна бележка на  e- mail: iceberg@monarch.bg
• При електронно банкиране е необходимо да изпратите детайлите на плащането на e- mail: iceberg@monarch.bg
4) В офиса на фирма „Монарх” ООД
• Плащането трябва да се осъществи в посочения след резервирането срок
• При заплащане на интернет резервация в офиса на „Монарх” ООД е необходимо да представите копие/ разпечатка от направената и потвърдена от „Монарх” ООД интернет резервация.
Забележки:
• Ако интернет резервацията не бъде платена в указания срок и при плащане по банков път не е изпратено копие от документа на плащане, Вашата резервация ще бъде автоматично анулирана от резервационната система.
• При резервации с начална дата следващия ден е препоръчително да се избере плащане с дебитна/кредитна карта, тъй като това ускорява процеса на обработка на резервацията.

Допълнителни условия:
„Монарх” ООД предоставя на клиента хотелска услуга, съгласно заявката за резервация от уеб сайта, e-mail-a или от подадена такава в офиса на „Монарх” ООД и условията, описани подробно в Общите условия за резервация.
1. Права и задължения на страните:
1.1. „Монарх” ООД поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заплатените от него услуги.
1.2 „Монарх” ООД се задължава да не променя цената на заплатените от Потребителя услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.
1.3. В случай, че Потребителят желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, извън програмата или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги заяви при подаване на заявката за резервация. „Монарх” ООД ще направи всичко възможно, за да ги удовлетвори, но не гарантира безусловно изпълнението им.
1.4. При заявка по телефона, туристическата услуга трябва да бъде потвърдена от Потребителя в писмен вид в офиса на „Монарх” ООД, посредством електронна поща или посредством Резервационната Форма в интернет сайта на хотел Айсберг Банско
1.5. При анулация на потвърдена резервация и ако не са уточнени други условия и срокове, в зависимост от спецификата на избраната услуга, от заплатената сума се удържат неустойки съгласно Условията за анулация.
1.6. „Монарх” ООД не носи отговорност и не възстановява суми в случай, че анулациите са причинени от форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и други обстоятелства.
1.7. „Монарх” ООД не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.
1.8 Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от Потребителя на място в хотела с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, Потребителят трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 10 работни дни след съставянето му Потребителят ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хотела.
1.9 Възстановяването на суми за услуги, неизползвани изцяло или частично, по вина на „Монарх” ООД или негови контрагенти, се извършва само срещу предоставявне на издадените на клиента потвърдителни документи (билети, ваучери и други) със съответно нанесени и заверени от представители на „Монарх” ООД поправки и анулации.
1.10 Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на Потребителя, не се възстановяват.
1.11 Всички цени, обявени в сайта на „Монарх” ООД, както и в e-mail съобщенията, изпратени до Потребителя, са в лева и са крайни/ в някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия/.
1.12 „Монарх” ООД си запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и продукти на този уеб сайт, като всички направени изменения ще бъдат отразявани своевременно на сайта.
1.13 Потребителят декларира, че посочените от него в бланката за резервация телефони,  e-mail действително могат да бъдат използвани от „Монарх” ООД при необходимост.
1.14 Документи, които „Монарх” ООД издава на Потребителя при потвърдена и платена резервация:
• Потвърждение на резервация, гарантиращо правото за настаняване
• Фактура за платената сума по направена резервация
Транзакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ).
Ако на сайта има и цени в други валути, освен в Български лев, те са само за информативни цели.
Резервацията Ви е гарантирана само след извършване на плащане към хотела.
Моля, адресирайте Вашите въпроси, свързани с интернет резервации до e – mail: iceberg@monarch.bg или позвънете на тел.: 00359 2 416 72 58